Xây dựng quy trình thử nghiệm điện áp xoay chiều phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia điện cao áp (21/02/2012)

TS. Nguyễn Hữu Kiên; 
ThS. Vũ Thanh Hải; 
KS. Trần Việt Sơn
Viện Năng lượng – Bộ Công Thương

Bài báo nhằm xây dựng quy trình thử nghiệm điện áp xoay chiều (AC) tăng cao tần số công nghiệp cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện cao áp (HVLAB), dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết cơ bản về kỹ thuật điện cao áp và các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (AC Dielectric Test Set Type 600CD) do Phenix sản xuất.

This paper present the procedures for AC testing in Key Laboratory for High Voltage Techniques  based on fundamental research in high voltage testing theory and technical characteristics of  AC Dielectric Test Set Type 600CD produced by Phenix Technology Co., USA.


I. ĐẶT VẤN ĐỀ
HVLAB sau một thời gian tiến hành xây dựng đến nay đã hoàn thành và đã được đưa vào hoạt động với các hệ thống thử nghiệm (HTTN) có cấp điện áp, công suất, dải đối tượng thử nghiệm lần đầu tiên trang bị ở Việt Nam. Các quy trình thử nghiệm (QTTN) hiện hữu trong và ngoài ngành điện chưa đáp ứng được trong khai thác các HTTN này. Mặc dù các phòng thí nghiệm điện cao áp trên thế giới đều nghiên cứu xây dựng các QTTN phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất thiết bị và vật liệu điện, tuy nhiên các quy trình này luôn mang tính đặc thù, phụ thuộc nhiều vào đặc tính kỹ thuật của HTTN và đối tượng thử nghiệm (cấp điện áp, công suất, tính chất của tải, ...)
Hiện nay, hạng mục lắp đặt thiết bị cho HTTN AC-600CD đã hoàn thành, các cán bộ của HVLAB đang từng bước nghiên cứu, xây dựng quy trình vận hành nhằm khai thác hệ thống này một cách tốt nhất.
Hệ thống AC-600CD là hệ thống phức tạp, từ phần động lực, điều khiển, đo lường đến cơ khí, kết cấu. Vì vậy, để vận hành khai thác và bảo dưỡng hệ thống này cần các cán bộ có kiến thức sâu cũng như kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực thử nghiệm điện cao áp cũng như đo lường - điều khiển,… Kết quả đề tài này là bước khởi đầu nhằm tạo cơ sở biên soạn các quy trình chi tiết hơn đối với hạng mục thử nghiệm AC phục vụ khai thác HVLAB.

 

Tải bài viết đầy đủ.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây