Xây dựng các biện pháp kiểm soát khí nhà kính trong lĩnh vực Nhiệt điện đốt than (NĐĐT) và đề xuất lộ trình áp dụng các biện pháp kiểm soát (06/05/2016)

Năm 2013 là năm khung chính sách của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến 2015 và định hướng cho giai đoạn sau 2015 của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu có sự thay đổi về cách tiếp cận, từ thực hiện Khung chính sách từng năm một sang cách tiếp cận với mục tiêu trung và dài hạn.

1. Thông tin chung
Năm 2013 là năm khung chính sách của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến 2015 và định hướng cho giai đoạn sau 2015 của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu có sự thay đổi về cách tiếp cận, từ thực hiện Khung chính sách từng năm một sang cách tiếp cận với mục tiêu trung và dài hạn. Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh (VGGS) với các mục tiêu như: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính(KNK) trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; …trong đó, VGGS nêu rõ các nhiệm vụ chiến lược để thực hiện các mục tiêu đó là: Giảm cường độ phát thải KNK và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với các chỉ tiêu cụ thể.
Phát thải KNK từ hoạt động năng lượng đã đang và sẽ là nguồn đóng góp lượng lớn trong toàn bộ phát thải của các ngành kinh tế, trong đó hoạt động sản xuất điện từ than là nguồn quan trọng nhất trong hệ thống điện Việt Nam và cũng là nguồn phát thải KNK chính trong hoạt động sản xuất điện. Nghiên cứu đã xác định được tiềm năng giảm phát thải KNK lớn từ ngành nhiệt điện đốt than là 10-30% (từ 43,3 tr.tấn CO2 đến 129,9 tr.tấn CO2) và hơn nữa so với mức phát thải năm 2013 (năm cơ sở) phụ thuộc vào mục tiêu quốc gia và mức chi phí có thể huy động. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2010-2015 của ngành thông qua các nhiệm vụ cụ thể. Để thực hiện một trong các hành động của chương trình, Bộ Công Thương đã giao Viện Năng lượng thực hiện nhiệm vụ Xây dựng các biện pháp kiểm soát khí nhà kính trong lĩnh vực Nhiệt điện đốt than (NĐĐT) và đề xuất lộ trình áp dụng các biện pháp kiểm soát.
Thời gian thực hiện: 2 năm gồm hai giai đoạn (giai đoạn 1 là 2013-2014, giai đoạn 2 năm 2014-2015)
Kinh phí thực hiện 2700 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Nội dung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung chính sau:
1. Đánh giá tổng quan những vấn đề liên quan như Công nghệ và thiết bị các nhà máy nhiệt điện than; Cơ chế quản lý, vận hành sản xuất và quản lý môi trường, công nghệ đo lường điều khiển, quy trình vận hành bảo dưỡng, quy trình quản lý của nhà máy và chủ đầu tư; đánh giá ảnh hưởng của BĐKH, điều kiện thời tiết và sự cố bất thường đến hoạt động sản xuất điện; ảnh hưởng của khan hiếm tài nguyên, giá nhiên liệu, xu hướng thay đổi công nghệ; chi phí O&M của các nhà máy nhiệt điện than; và ảnh hưởng của các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế chính sách đến mục tiêu giảm phát thải KNK đối với lĩnh vực nhiệt điện đốt than.
2. Khảo sát thu thập số liệu, đo đạc phân tích: Khảo sát, đo đạc tại 14 nhà máy nhiệt điện đốt than hiện đang vận hành và khảo sát bổ sung thêm 4 nhà máy nhiệt điện đốt than (NĐĐT) mới được đưa vào vận hành thương mại năm 2014.
3. Thực hiện tính toán lượng phát thải KNK cho các nhà máy nhiệt điện đốt than với các nhiệm vụ: Lựa chọn phương pháp luận đường cơ sở, phương pháp tính toán giảm phát thải và chi phí biên giảm phát thải. Xây dựng chương trình tính toán phát thải KNK gồm phát thải đường cơ sở và tham chiếu; đường cong chi phí biên giảm phát thải. Lựa chọn biện pháp giảm phát thải đưa vào xem xét trong kịch bản tính giảm phát thải KNK cho các NĐĐT.
4. Xác định các biện pháp kiểm soát phát thải KNK đối với các NĐĐTvà các mức giảm phát thải khi áp dụng các biện pháp giảm phát thải gồm có: Mức phát thải cơ sở và phát thải tham chiếu, mức phát thải khi có các giải pháp giảm thiểu; Phân tích những rào cản và thách thức của các biện pháp giảm thiểu này.
5. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức giảm phát thải KNK lĩnh vực NĐĐT.
6. Đề xuất lộ trình áp dụng biện pháp kiểm soát phát thải KNK lĩnh vực NĐĐT. Các nhiệm vụ chính được thực hiện là: Định chuẩn mức giảm phát thải, đề xuất lộ trình thực hiện các giải pháp giảm thiểu và phân tích tác động của chính sách để có các hành động cần thiết.

còn nữa... xem bài viết đầy đủ   .pdf

Tên các tác giả: Th.S. Nguyễn Thị Thu Huyền và tập thể tác giả Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện - Điện hạt nhân và Phòng Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Năng lượng.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Green Energy

  • Clean Energy