Viện trưởng Trần Kỳ Phúc tiếp Ngài DUCHATEAU Koen Duchateau – Tham tán Thứ nhất, Trưởng ban Hợp tác phát triển – Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (30/12/2020)

Chiều ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Viện Năng lượng, Viện trưởng Trần Kỳ Phúc đã tiếp Ngài Koen Duchateau – Tham tán Thứ nhất, Trưởng ban Hợp tác phát triển – Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Viện Năng lượng, cùng đi với Ngài Tham tán Thứ nhất có bà Paulina Gajewska, Trưởng ban Tài chính Hợp đồng và Kiểm toán, bà Phan Thanh Tâm, cán bộ Tài chính và Hợp đồng và  bà Trần Thùy Dương, Quản lý Chương trình Năng lượng bền vững.


 Viện trưởng Trần Kỳ Phúc tiếp Ngài Koen Duchateau – Tham tán Thứ nhất, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam 
Cùng dự buổi tiếp với Viện trưởng Trần Kỳ Phúc, có ông Phan Ngọc Tuyên, Trưởng phòng Môi trường và Phát triển bền vững, ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, bà Phạm Minh Hòa, Phó Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Môi trường và Phát triển bền vững - Viện Năng lượng.
Tại buổi tiếp, Viện trưởng Trần Kỳ Phúc đã nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Ngài Koen Duchateau– Tham tán Thứ nhất, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Viện Năng lượng, Viện trưởng đã giới thiệu những nét nổi bật về lịch sử hình thành và phát triển của Viện Năng lượng; kế thừa và phát triển, hơn 30 năm qua, Viện Năng lượng đã lớn mạnh trở thành một đơn vị nghiên cứu chiến lược hàng đầu của đất nước; Viện hoạt động trên các lĩnh vực chính: Nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; nghiên khoa học, công nghệ, môi trường và phát triển năng lượng; tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ; đào tạo và hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức trong nước, các tổ chức nước ngoài và các ngành nghề kinh doanh khác. 
Viện có truyền thống, kinh nghiệm lập các Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, như: Quy hoạch IV, V, VI, VII, VII điều chỉnh. Hiện nay, Viện được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 14/8/2020 vừa qua, Viện đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tiến độ và những nội dung cơ bản của Quy hoạch điện VIII; theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Quy hoạch điện VIII có thể được Chính phủ xem xét, phê duyệt vào đầu năm tới.
Đáp lời Viện trưởng Trần Kỳ Phúc, Ngài Koen Duchateau– Tham tán Thứ nhất, Trưởng ban Hợp tác phát triển – Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Viện trưởng Trần Kỳ Phúc và bày tỏ ấn tượng với sự phát triển và những thành tựu nghiên cứu chiến lược, khoa học công nghệ của Viện Năng lượng trong lĩnh vực năng lượng, điện lực. 
Ngài Koen Duchateau cho biết Liên minh Châu Âu (EU) những năm trước đây đã dành nhiều sự hỗ trợ cho lĩnh vực y tế, nhưng những năm gần đây, đặc biệt trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đa niên giữa EU và Việt Nam cho giai đoạn 2014 – 2020, hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững là một trong hai lĩnh vực trọng tâm cho giai đoạn này. Khoản 250 triệu euro viện trợ không hoàn lại được dành cho Việt Nam với mục đích đóng góp xây dựng một ngành năng lượng bền vững hơn thông qua thúc đẩy hiệu quả năng lượng, mọi  người dân đều được tiếp cận đến năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Đây là khoản hỗ trợ ngành năng lượng lớn nhất của EU cho một quốc gia ngoài châu Âu.  EU đang hợp tác rất tốt với Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công Thương trong việc thực hiện hỗ trợ của EU cho ngành năng lượng Việt Nam. 
Gói hỗ trợ đầu tiên của của EU trị giá 108 triệu euro có tên là Chương trình Hỗ trợ Chính sách Ngành Năng lượng – bắt đầu năm 2017 và sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021.  Gói hỗ trợ này gồm hai hợp phần: hỗ trợ ngân sách 100 triệu euro và hỗ trợ kỹ thuật 8 triệu euro nhằm hỗ trợ việc thực hiện Chương trình mục tiêu điện khí hóa nông thôn và hải đảo của Chính phủ cho giai đoạn 2013 – 2020; và tăng cường quản trị của ngành năng lượng nhằm chuyển đổi sang phát triển năng lượng bền vững hơn. Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật có tên gọi “Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU” cũng được Chính phủ Đức đồng tài trợ và do GIZ thực hiện. 
Liên minh Châu Âu đang trong quá trình đàm phán với Bộ Công Thương gói hỗ trợ tiếp theo trị giá 142 triệu euro với mục đích: (i) nâng cao hiệu quả năng lượng; (ii) tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng; và (iii) nâng cao chất lượng và hoạt động của Hệ thống Thông tin Năng lượng Việt Nam.
Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU nêu trên đã nhận được nhiều sự cộng tác, cùng làm việc của các chuyên gia, cán bộ của Viện Năng lượng, Ngài Koen Duchateau, Tham tán Thứ nhất đánh giá cao những đóng góp về kinh nghiệm, trí tuệ của các chuyên gia, cán bộ Viện Năng lượng.  
 Kết thúc buổi làm việc, Ngài Koen Duchateau – Tham tán Thứ nhất, Trưởng ban Hợp tác phát triển – Phái đoàn Liên minh Châu Âu và ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng Viện Năng lượng đã thống nhất cả hai bên sẽ xem xét, nghiên cứu về các khả năng hợp tác giữa EU và Viện Năng lượng trong lĩnh vực năng lượng. 

Ban biên tập


Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây