Viện Năng lượng tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng Quý 1 năm 2019 (10/04/2019)

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Hoàng Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị giao ban mở rộng Quý 1 năm 2019.

   Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Trần Kỳ Phúc, Nguyễn Bá Cường, Đoàn Ngọc Dương và Trưởng các đơn vị: Tổ chức hành chính, Kế hoạch, Tài chính kế toán, Hệ thống điện, Quy hoạch lưới điện, Kinh tế dự báo và Quản lý nhu cầu năng lượng, Môi trường và phát triển bền vững và Giám đốc các trung tâm: Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Năng lượng tái tạo, Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và điện hạt nhân, Trung tâm Thuỷ điện, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp.

   Tại Hội nghị, Viện trưởng đã thông báo kết quả sản xuất kinh doanh của Viện năm 2018 và tình hình sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2019, nhận định những khó khăn và thuận lợi. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận với các đơn vị, Viện đã thống nhất kế hoạch và giải pháp thực hiện công tác quý 2 và các quý tiếp theo của năm 2019, tập trung vào công tác tích cực kiến tạo các công việc mới, phương án phát triển lưới điện, điện mặt trời, điện gió, điện gió ngoài khơi,..chú trọng công tác thẩm tra; thực hiện các đề tài khoa học công nghệ KC05, cấp Bộ, cấp Viện đúng tiến độ, chất lượng; tiếp tục thi công dự án Nhà đa năng Viện Năng lượng bảo đảm tiến độ, chất lượng; bổ sung nhân sự có năng lực, đủ tiêu chuẩn, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị; tăng cường phối hợp thực hiện công việc giữa các đơn vị; thực hiện mua sắm công cụ, phần mềm tính toán; triển khai đồng bộ, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ... 

                                                        Lãnh đạo các đơn vị thảo luận tại Hội nghị
                                                                                                                                         Ban Biên tập

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây