Viện Năng lượng hai năm liên tục được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác (05/03/2012)

Hai năm liên tục 2010 và 2011, tập thể cán bộ, công nhân viên Viện Năng lượng tự hào và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 và 2011.

Hai năm liên tục 2010 và 2011, tập thể cán bộ, công nhân viên Viện Năng lượng tự hào và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 và 2011.
Năm 2011, Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030”. Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ ngày 21 tháng 7 năm 2011. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng “Chiến lược phát triển năng lượng mới và tái tạo ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và lập “Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng mới và tái tạo Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030”. Đây được coi là bản Chiến lược và Quy hoạch tổng thể về năng lượng mới và tái tạo đầu tiên ở Việt Nam. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ giá cho điện gió nối lưới ở Việt Nam”. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg, ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
Cùng kỳ, Viện hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác lập quy hoạch phát triển điện lực cho hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020, trong đó có 2 dự án là “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” và  “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020”, đã được Bộ Công Thương phê duyệt.    
Viện Năng lượng cũng đạt được thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu và lập Báo cáo đầu tư dự án điện hạt nhân. Với đội ngũ chuyên gia có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ năng lực chuyên môn và nhiều kinh nghiệm nên Viện đã được Công ty tư vấn Nga (Tập đoàn E4) chọn làm tư vấn chính trong nước để lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và được JAPC Nhật Bản chọn làm tư vấn chính trong nước cho Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, trong đó có các đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện Việt Nam”, và đặc biệt là các công trình nghiên cứu về điện hạt nhân đã đạt được các kết quả tốt. Công trình nghiên cứu “Mô hình đối lưu hiệu quả dùng để mô phỏng và phân tích truyền nhiệt của bể nhiên vật liệu nóng chảy ở đáy thùng áp lực lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ” của chuyên gia Viện Năng lượng đã đạt giải thưởng Sigvard Eklund - Giải thưởng dành cho luận án tiến sĩ xuất sắc nhất giữa các trường đại học của Thụy Điển liên quan đến công nghệ hạt nhân. Các kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần làm cơ sở để lựa chọn công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân.
Ngoài các thành tích đặc biệt xuất sắc trên, năm 2011, Viện Năng lượng còn hoàn thành tốt công tác dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho hàng chục dự án, công trình đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ghi nhận những thành tích đó, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Năng lượng, đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Công Thương.

ThS. Nguyễn Văn Phương
Thường trực HĐTĐKT - Viện Năng lượng
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây