Viện Năng lượng: Hướng đến mục tiêu trở thành viện nghiên cứu hàng đầu trong khu vực (30/12/2020)

Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện Năng lượng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trở thành viện nghiên cứu năng lượng hàng đầu trong khu vực.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Kỳ Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Viện Năng lượng - đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Viện Năng lượng. Cùng với đó là các báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung các báo cáo đã khẳng định những thành tựu đạt được của Viện Năng lượng rất đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của ngành Công Thương.
Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Viện Năng lượng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Bộ Công Thương. Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực quốc gia, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành nhiều chính sách quan trọng cho phát triển ngành như Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025 định hướng 2035; đóng góp quan trọng vào việc ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
   
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại đại hội
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định, ngoài việc nghiên cứu chiến lược và quy hoạch, Viện còn tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện lực, giúp các địa phương và ngành điện triển khai nhiều dự án quan trọng góp phần xây dựng hệ thống điện Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại, bảo đảm an ninh cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng cũng đã được Đảng ủy Viện quan tâm. Cụ thể, Viện đã xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện đầy đủ các quy chế, chương trình công tác theo nhiệm kỳ hàng năm cũng như duy trì họp Ban Chấp hành hàng tháng, trong đó triển khai quy chế phối hợp với Ban lãnh đạo Viện để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Viện…
 
TSKH Trần Kỳ Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy - Viện trưởng Viện Năng lương
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các đồng chí đảng viên của Viện Năng lượng thực hiện tốt một số nội dung:
Một là, cần phải xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 mà nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là Viện cần tập trung cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 có xét đến 2045 (Quy hoạch điện VIII).
Hai là, về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Đảng bộ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Chú trọng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng bộ.
Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
Bốn là, tăng cường quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng…

 
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025
Năm là, tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng. Quan tâm đến công tác công đoàn, đoàn thành niên, chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên.
Sáu là, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội cũng đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Thu Hường- Báo Công Thương 
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây