Tổng sơ đồ năng lượng Quốc gia. (15/03/2010)

Viện Năng lượng đang phối hợp với JICA Nhật Bản thực hiện nghiên cứu Tổng Sơ đồ Năng lượng Quốc gia cho Việt Nam đến năm 2025.

Viện Năng lượng đang phối hợp với JICA Nhật Bản thực hiện nghiên cứu Tổng Sơ đồ Năng lượng Quốc gia cho Việt Nam đến năm 2025.

* Hội thảo lần thứ nhất của dự án đã được tổ chức vào ngày 19/12/2006 với mục đích xác định mục tiêu của nghiên cứu và cách tổ chức phối hợp thực hiện giữa các cơ quan liên quan và JICA.

* Hội thảo lần thứ hai của dự án đã được tổ chức vào ngày 15/8/2007, với nội dung thảo luận báo cáo tiến độ, phương hướng thực hiện tiếp về mặt số liệu và các mô hình và nội cung chính của dự thảo báo cáo cuối cùng.

* Hội thảo lần thứ ba của dự án dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10/2007 để thảo luận về báo cáo cuối cùng và kết quả sơ bộ của nghiên cứu.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây