Tổng sơ đồ Điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025. (15/03/2010)

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025 do Viện Năng lượng thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007, trong đó với mức tăng trưởng GDP dự báo là 8,5 - 9 %/năm cho giai đoạn 2006-2010, dự báo nhu cầu điện được tính theo ba phương án: 17 %/năm (phương án cơ sở), 20 %/năm (phương án cao) trong giai đoạn 2006-2015, trong đó phương án cao là phương án điều hành, và phương án 22 %/năm cho trường hợp tăng trưởng đột biến

Hoàn thành đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025
  • Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025 do Viện Năng lượng thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007, trong đó với mức tăng trưởng GDP dự báo là 8,5 - 9 %/năm cho giai đoạn 2006-2010, dự báo nhu cầu điện được tính theo ba phương án: 17 %/năm (phương án cơ sở), 20 %/năm (phương án cao) trong giai đoạn 2006-2015, trong đó phương án cao là phương án điều hành, và phương án 22 %/năm cho trường hợp tăng trưởng đột biến.
  • Trong quyết định phê duyệt của Thủ Tướng có danh mục các công trình nguồn và lưới điện dự kiến thực hiện trong các giai đoạn đến năm 2025.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây