Thông báo về việc tuyển dụng Chuyên viên pháp chế (20/04/2021)

THÔNG BÁO
về việc tuyến dụng Chuyên viên pháp chế
Viện Năng lượng thông báo tuyên dụng:
1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển:
- Số lượng cần tuyển: 01 Chuyên viên pháp chế
- Mô tả công việc của vị trí tuyên dụng:
- Kiểm soát tính pháp lý đối với các hợp đồng, văn bản do Viện ký kết, ban hành;
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch; Phát hiện các nội dung bất lợi do đối tác soạn thảo và đưa vào trong các hợp đồng; đề xuất thay đối tìm giải pháp tối ưu khả thi;
- Tư vấn hỗ trợ pháp lý cho các đơn vị trong Viện;
- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban Lãnh đạo và các đơn vị trong Viện;
- Phân tích, đề xuất giải pháp đế giải quyết tranh chấp theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Viện theo quy định;
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyến:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
2.2. Tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển
- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành Luật kinh tế;
- Am hiểu pháp luật về Kinh tế, ngành Năng lượng.
- Có kỹ nâng soạn thảo, tư vấn, phân tích các hợp đồng pháp lý;
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học văn phòng.
3. Hình thức tuyển: Xét tuyển
- Nội dung xét tuyền gồm: Xét tuyển hồ sơ và phong vấn.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến sau ngày 10/5/2021. 
4. Đăng ký dự tuyển
4.1. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyên (kèm theo).
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản photo).
- Giấy khai sinh (bản photo).
- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cuớc công dân (bản photo).
- Các chứng chỉ, văn bằng khác về tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác theo quy định: (bản photo).
4.2. Thời gian nhận hồ sơ:
 Từ ngày 20/04/2021 đến ngày 10/5/2021 (theo dấu bưu điện).
4.3. Địa điểm nhận hồ sơ
Phòng Tổ chức Hành chính - Viện Năng lượng, Tầng 2, số 6 Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ không trúng tuyên.
Các thông tin liên quan về tuyển dụng lao động liên hệ bà Đàm Thị Á, Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính.
Điện thoại: 024 226 49666

Xem file đầy đủ .pdf
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây