Thông báo về việc tuyển chọn Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp trực thuộc Viện Năng lượng (17/12/2014)

Thông báo về việc tuyển chọn Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp trực thuộc Viện Năng lượng

Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm, Viện Năng lượng thông báo tuyển chọn Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp như sau:
Tiêu chuẩn:
- Là cán bộ nghiên cứu có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Điện cao áp hoặc các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực trên.
- Có năng lực và uy tín trong hoạt động khoa học và công nghệ.
- Có năng lực tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tập thể nghiên cứu.
- Tuổi không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.
- Đảm bảo thời gian làm việc trực tiếp tại Phòng thí nghiệm ít nhất 10 tháng trong một năm.
Hồ sơ tuyển chọn gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển (tự viết);
- Dự thảo kế hoạch hoạt động Phòng thí nghiệm (theo mẫu);
- Lý lịch khoa học (theo mẫu).
Các biểu mẫu đính kèm thông báo này hoặc có trên các địa chỉ website: http://www.ievn.com.vn; http://moit.gov.vn.
Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/01/2015 tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Năng lượng.
Mẫu hồ sơ xem tại đây.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây