Thành tích của Viện (27/06/2014)

1. Danh hiệu thi đua
- Cờ thi đua của Bộ Công Thương: Số 6947/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương
- Cờ thi đua của Chính phủ: Số 189/QĐ-TTg ngày 19/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
- Cờ thi đua của Chính phủ: Số 218/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
- Cờ thi đua của Bộ Công Thương: Số 24/QĐ-BCT ngày 04 tháng 01 năm 2013
- Cờ thi đua của Chính phủ: Số 220/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
2. Hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng ba: Số 908/KT-HĐNN ngày 12 tháng 9 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
- Huân chương Lao động hạng nhì: Số 102/KT/CT ngày 20 tháng 3 năm 1999 của Chủ tịch nước
- Huân chương Lao động hạng nhất: Số 1054/2005/QĐ/CTN ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch nước
- Huân chương Độc lập hạng ba: Số 36/QĐ-CTN ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước
3. Thành tích hoạt động khoa học – công nghệ
- Bằng lao động sáng tạo Hội thi sáng tạo kỹ thật toàn quốc -1990 do Ban Chấp hành Tổng Công Đoàn Việt Nam cấp ngày 20/12/1990
- Giải Nhất: Giải thưởng VIFOTECH Sáng tạo khoa học công nghệ VN: Công trình cải tiến vòi phun than UD cho các nhà máy nhiệt điện do Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cấp 2002-2003
- Đồng tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh: Tham gia đề tài NC xây dựng Át lát bản đồ Quốc Gia Việt Nam Chính Phủ CHXHCN      Việt Nam cấp năm 1996
-  Bằng khen và  Cờ thi đua xuất sắc: Thành tích NCKH&CN 5 năm 2000-2005 do Bộ Công nghiệp cấp (nay là Bộ Công Thương) năm 2006
- Bằng khen cho 5 cá nhân : có Thành tích xuất sắc trong NCKHCN 5 năm 2000-2005 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) cấp  năm 2006
- Giải Ba: Giải thưởng VIFOTECH: Thiết kế ứng dụng Thiết bị khí sinh học hình ống quy mô trung bình do Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cấp năm 2013-2014. 

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Green Energy

  • Clean Energy