Survey on the current status of energy consumption and management in major energy-consuming institutions of selected sectors (11/02/2014)

Survey on the current status of energy consumption and management in major energy-consuming institutions of selected sectors
ID Code: D204a. Project leader: MSc. Tran Manh Hung

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây