Sử dụng Mô hình MESSAGE nghiên cứu bài toán hạn chế và mua bán phát thải trong hệ thống năng lượng (05/02/2012)

Nguyễn Khoa Diệu Hà

Phòng kinh tế, dự báo và quản lý nhu cầu năng lượng - Viện Năng lượng

Email: hankdieu@gmail.com

 
Với những tác động nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng, vấn đề quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là phải thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.


 
 

Với những tác động nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng, vấn đề quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là phải thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.

Ngành năng lượng là một trong những ngành có phát thải lớn, đóng góp hơn 1/3 tổng lượng phát thải (năm 2000), đặc biệt khi tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn cao trong tương lai. Tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng thương mại sơ cấp được dự báo sẽ tăng bình quân 9,3%/năm giai đoạn 2011-2020 và 7,2%/năm giai đoạn 2021-2030.

Vì vậy vấn đề đặt ra là hệ thống năng lượng của Việt Nam phải vận hành như thế nào để vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa có thể hạn chế phát thải ở mức tối đa nhất. Mô hình MESSAGE là một trong những mô hình có thể giải quyết được bài toán đó cho hệ thống năng lượng của Việt Nam.

Giới thiệu khái quát về mô hình MESSAGE

Mô hình MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts) là dạng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, sử dụng để tối ưu hệ thống cung cấp năng lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải dựa trên những giới hạn về nguồn năng lượng sơ cấp, thông qua việc so sánh các phương án sử dụng tài nguyên mà chọn  ra phương án có chi phí tối thiểu. Một trong những ưu thế nổi trội của MESSAGE là vấn đề hạn chế phát thải, thương mại phát thải theo Nghị định thư Kyoto và giải quyết được vấn đề này khi thiết kế và phân tích hệ thống năng lượng. Những cam kết mua bán phát thải, các mức hạn chế phát thải có thể được mô phỏng bằng cách đưa vào dưới dạng các ràng buộc. MESSAGE có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho các nhà hoạch định chính sách về những vấn đề liên quan đến chính sách và phát triển hệ thống năng lượng.

Tuy nhiên, cũng như nhiều chương trình mô phỏng kinh tế lượng, một khó khăn khi sử dụng mô hình là MESSAGE đòi hỏi số lượng rất lớn và chi tiết các số liệu đầu vào, từ số liệu các nguồn năng lượng, giá cả nhiên liệu đến các quá trình biến đổi năng lượng cũng như khu vực tiêu thụ năng lượng…

Sử dụng mô hình MESSAGE trong hệ thống năng lượng Việt Nam

Việt Nam hiện nay, theo nghị định thư Kyoto không thuộc nhóm các nước trong phụ lục 1 do vậy có thể sử dụng mô hình MESSAGE trong việc tối ưu hệ thống năng lượng có xem xét đến vấn đề hạn chế phát thải. Trên cơ sở dự báo nhu cầu năng lượng trong tương lai, tính toán lượng phát thải trong tương lai, tính toán đưa ra các tiêu chí giảm phát thải trong tương lai (như cường độ giảm phát thải cho một đơn vị GDP)… Xây dựng đường cong chiến lược giảm phát thải trong tương lai. MESSAGE sẽ tính toán sử dụng các dạng năng lượng tối ưu để đảm bảo các tiêu chí giảm phát thải.

Bên cạnh đó MESSAGE có thể kết hợp với sử dụng mô hình LEAP và phần mềm MAC curves, tính toán hiệu quả các biện pháp giảm phát thải như: tiết kiệm năng lượng, thuế carbon, sử dụng năng lượng tái tạo, thay thế nhiên liệu, lưu giữ carbon…để đảm bảo đạt được chiến lược giảm phát thải đã đưa ra.
 
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây