Study on the surface electric insulation destruction probability of Silicone used in high voltage insulators made of composite with Silicone shield after suffering surface destructive actions (electric discharge, plasma, etc.) (11/02/2014)

Study on the surface electric insulation destruction probability of Silicone used in high voltage insulators made of composite with Silicone shield after suffering surface destructive actions (electric discharge, plasma, etc.)
ID code: I144. Project leader: MSc. Vu Thanh Hai

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây