Study and calculations for determination of electricity tariff of conventional power generation sources in Vietnam in competitive power generation market. (11/02/2014)

Study and calculations for determination of electricity tariff of conventional power generation sources in Vietnam in competitive power generation market.
ID code: I143. Project leader: MSc. Tiet Minh Tuyet

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây