Rolling out on large scale improved energy-saving cookstove using agricultural and forest by-products in rural households in selected provinces (11/02/2014)

Rolling out on large scale  improved energy-saving cookstove using agricultural and forest by-products in rural households in selected provinces
ID Code: D204c. Project leader: Eng. Nguyen Duc Cuong

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây