Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (17/09/2018)

KS. Nguyễn Trung Hậu, Phòng Kinh tế, Dự báo và Quản lý nhu cầu năng lượng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương..

    Ngày 23 tháng 08 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035” Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:
1. Về nhu cầu phụ tải: 
    Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 213 MW, điện thương phẩm 1.029 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 12,3%/năm. 
    Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 329 MW, điện thương phẩm 1.692 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 10,4%/năm. 
    Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 490 MW, điện thương phẩm 2.611 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 9,1%/năm. 
    Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 676 MW, điện thương phẩm 3.742 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 7,5%/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV 
    Giai đoạn 2016-2020
Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ với quy mô công suất 1x250 MVA.
Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép Huội Quảng – Nghĩa Lộ dây dẫn ACSR-400 chiều dài 65 km.
Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép Nghĩa Lộ - Việt Trì dây dẫn ACSR-400 chiều dài 85 km.
Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép Rẽ nhánh Bắc Quang (Hà Giang) dây dẫn ACSR-400 chiều dài 20 km (thuộc địa bàn Yên Bái). 
    Giai đoạn 2021-2025
b. Lưới điện 110kV 
    Giai đoạn 2016-2020
Xây dựng mới 04 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 168 MVA.
Cải tạo, mở rộng nâng công suất 02 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 32 MVA .
Xây dựng mới 169,5 km đường dây 110 kV. 
    Giai đoạn 2021-2025
Xây dựng mới 03 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 105 MVA.
Cải tạo, mở rộng nâng công suất 01 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 63 MVA.
Xây dựng mới 88 km đường dây 110 kV.
3. Tổ chức thực hiện
Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Yên Bái tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV) để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ quy định hệ thống điện truyền tải và quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.
Sở Công Thương Yên Bái chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án hoàn thiện Đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi hồ sơ Đề án đã hoàn thiện về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái để quản lý và thực hiện.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây