Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (09/01/2018)

Nguyễn Hoàng Anh, Phòng Kinh tế dự báo và quản lý nhu cầu năng lượng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Cả hai hợp phần của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 do Viện Năng lượng thực hiện đã chính thức được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt

Ngày 3 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3042/QĐ-BTC phê duyệt Hợp phần 1 của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Tiếp theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã phê duyệt Hợp phần 2 tại Quyết định 3033/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017.

                              Lưới điện cao thế khu vực trung tâm Thái Nguyên đến 2035

Thái Nguyên thuộc Vùng trung du và miền núi phía Bắc, là một trong những tỉnh phát triển nhất vùng. Những thành tựu quan trọng có thể kể đến là Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng, thứ ba cả nước về giá trị kim ngạch xuất khẩu.
Hiện tại, Thái Nguyên có tổ hợp Samsung với tổng mức đầu tư gần 7 tỉ đô la Mỹ tại Khu công nghiệp Yên Bình. Khu tổ hợp này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của Thái Nguyên ngày nay. Cùng với đó, tổ hợp khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, cùng nhiều dự án công nghiệp hiện đại khác đã mang lại diện mạo mới cho công nghiệp Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 10%/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2035.
Hợp phần 1 của Đề án Quy hoạch dự báo đến năm 2025, điện thương phẩm của toàn tỉnh sẽ đạt gần 8,5 tỷ kWh với mức bình quân đầu người là 6.227 kWh. Đến năm 2035, lượng điện thương phẩm dự báo sẽ đạt hơn 13,6 tỷ kWh với mức bình quân đầu người hơn 9.365 kWh.
Trong giai đoạn 2016-2025, đề xuất xây mới và cải tạo 3 trạm 220kV với tổng công suất tăng thêm 1.000 MVA, 37 trạm 110 kV với lượng tổng công suất tăng thêm 2.179 MVA; xây dựng mới và cải tạo gần 90,2 km đường dây 220kV và gần 294 km đường dây 110kV. Trong giai đoạn 2026-2035, dự kiến xây dựng mới và cải tạo 7 trạm 220kV với tổng công suất tăng thêm 1.750 MVA, 20 trạm 110kV với tổng công suất tăng thêm là 1.101 MVA, gần 61,0 km đường dây 220kV và 48,6 km đường dây 110kV. Về phía trung áp, hợp phần 2 dự kiến lượng công suất biến áp phân phối sẽ gia tăng hơn 1.661 MVA chỉ riêng cho giai đoạn 2016-2025.
Cũng theo nội dung Đề án Quy hoạch, UBND tỉnh xem xét kêu gọi đầu tư xây dựng 3 dự án nhà máy điện rác theo công nghệ thiêu đốt tại khu xử lý rác Đồng Hầm, Hòa Lâm và Phúc Thành với tổng công suất dự kiến 5MW.
Ước tính, tổng vốn đầu tư mới, cải tạo các công trình lưới điện trong giai đoạn 2016-2025 là trên 9.506 tỷ đồng, bao gồm 5.649 tỷ đồng dành cho lưới trung và hạ áp. 
Tải về nội dung Quyết định 3042/QĐ-BCT.
Tải về nội dung Quyết định 3033/QĐ-UBND.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây