Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quãng Ngãi giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 (05/01/2013)

Ngày 25 tháng 10 năm 2012, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 6310/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng Lượng lập với những nội dung chính như sau:

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 là phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao. Xây dựng và cải tạo hệ thống điện của tỉnh  nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất để cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn an toàn, tin cậy, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Với vị trí địa lý và các yếu tố thiên nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho Quảng Ngãi là một tỉnh đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tây nguyên và cả nước. Với khu kinh tế Dung Quất, một trong những khu kinh tế hàng đầu của Việt Nam, sẽ kích thích và lôi kéo các ngành kinh tế và các vùng khác phát triển, đồng thời cũng đặt cho tỉnh cần thiết phát triển nhanh nền kinh tế, nhất là những ngành mũi nhọn theo thế mạnh đặc thù và những ngành kinh tế khác kể cả dịch vụ, đào tạo gắn với khu kinh tế Dung Quất.
Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 13,9%/năm giai đoạn 2011-2015 và 13,4%/ năm giai đoạn 2016-2020. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 và năm 2020 là 1.138 kWh/người và 1.977 kWh/người. Trong giai đoạn này xây dựng mới và cải tạo 274 km đường dây 220kV và 125 km đường dây 110kV, tổng dung lượng xây dựng mới và cải tạo trạm 220kV là 250MVA và trạm 110kV là 356MVA. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Quảng Ngãi là 2.418 tỷ đồng trong đó vốn đã có trong kế hoạch là 1.404 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 1.014 tỷ đồng.
Quy hoạch phát triển điện lực Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, các cơ quan ngành điện EVN, NPT, CPC, công ty  Điện lực Quảng Ngãi và khách hàng đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011-2015.
  
ThS. Bùi Thành Trung
Viện Năng lượng
 Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây