Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (06/06/2018)

KS. Nguyễn Trung Hậu, Phòng Kinh tế, Dự báo và Quản lý nhu cầu Năng lượng - Viện Năng lượng. Ngày 03 tháng 04 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035”

Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:
1. Về nhu cầu phụ tải:
Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 454 MW, điện thương phẩm 2.221 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 12,1 %/năm.
Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 704 MW, điện thương phẩm 3.683 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 10,6 %/năm.
Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 1.029 MW, điện thương phẩm 5.500 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 8,4 %/năm.
Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 1.374 MW, điện thương phẩm 7.626 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 6,8 %/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
Giai đoạn 2016-2020
Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Duy Xuyên với quy mô công suất 1x125 MVA.
Nâng quy mô công suất trạm biến áp 220 kV Sông Tranh 2 từ 1x125 MVA lên thành (125+250) MVA.
Xây dựng mới đường dây 220 kV 04 mạch rẽ nhánh vào trạm 220kV Duy Xuyên từ đường dây 220kV mạch kép Đà Nẵng - Tam Kỳ dây dẫn ACSR-500 chiều dài 2 km.
Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép từ trạm 500kV Thạnh Mỹ-Duy Xuyên dây dẫn ACSR-500 chiều dài 57 km.
Giai đoạn 2021-2025
Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Tam Hiệp với quy mô công suất 2x125 MVA.
Nâng quy mô công suất trạm biến áp 220 kV Tam Kỳ từ 1x125 MVA lên thành (125+250) MVA.
Xây dựng mới đường dây 220 kV 04 mạch rẽ nhánh vào trạm 220kV Tam Hiệp từ đường dây 220kV mạch kép Dốc Sỏi - Tam Kỳ dây dẫn ACSR-500 chiều dài 1 km.
b. Lưới điện 110kV
Giai đoạn 2016-2020
Xây dựng mới 08 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 300 MVA.
Cải tạo, mở rộng nâng công suất 02 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 88 MVA .
Xây dựng mới 174 km đường dây 110 kV; cải tạo 64 km đường dây 110 kV.
Giai đoạn 2021-2025
Xây dựng mới 04 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 191 MVA.
Cải tạo, mở rộng nâng công suất 04 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 265 MVA.
Xây dựng mới 42 km đường dây 110 kV và cải tạo, nâng khả năng tải 28 km đường dây 110 kV.
3. Tổ chức thực hiện
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Quảng Nam tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV) để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ quy định hệ thống điện truyền tải và quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành. Sở Công Thương Quảng Nam có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được duyệt.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây