Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 (04/01/2013)

Ngày 10/12/2012 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 7534/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020” do Viện Năng Lượng lập.


Mục tiêu của quy hoạch: phát triển lưới điện gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng; phát triển lưới điện đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt hiệu quả đầu tư chung của toàn hệ thống điện, phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng; đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.
Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 14,2%/năm giai đoạn 2011-2015, và 15,3%/ năm giai đoạn 2016-2020. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 881 kWh/người, đến năm 2020 đạt 1.701kWh/người.
Trong giai đoạn 2011-2015 nâng công suất 01 trạm biến áp 220/110kV với công suất tăng thêm 125MVA; cải tạo, treo mạch hai 128,7km đường dây 220kV. Đối với lưới điện 110kV, xây dựng mới 04 trạm biến áp 110kV với tổng công suất là 100MVA, cải tạo nâng công suất 03 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 80MVA; xây dựng mới 09 đường dây 110kV với tổng chiều dài 198,5km. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Phú Yên là 1.749,6 tỷ đồng.
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia, Tổng công ty điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Phú Yên và khách hàng đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011-2015.
  
ThS. Ngô Chí Trung
Viện Năng lượng
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây