Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 (12/01/2012)

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và truyền tải tối đa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vào hệ thống điện quốc gia.

Ngày 29 tháng  11 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 6261/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 do Viện Năng lượng lập với những nội dung chính như sau:

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và truyền tải tối đa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vào hệ thống điện quốc gia.

Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 28,4%/năm giai đoạn 2011-2015. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.086 kWh/người và 1.776kWh/người năm 2020.

Trong giai đoạn 2011-2015 xây dựng mới trạm 220kV Kon Tum (125MVA) và 38,4km đường dây đấu nối trạm 220kV Kon Tum về trạm 500kV Pleiku. Đối với lưới điện 110kV, xây dựng mới 4 trạm biến áp với tổng công suất 100MVA, mở rộng quy mô công suất 02 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 34MVA; xây dựng mới 168,5 km đường dây 110kV. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Kon Tum là 1.488 tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển điện lực Kon Tum giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Ths Nguyễn Hải Đông

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy