Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (31/10/2017)

Nguyễn Hoàng Anh, Phòng Kinh tế dự báo và quản lý nhu cầu năng lượng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Hợp phần I của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 do Viện Năng lượng xây dựng đã chính thức được Bộ Công Thương phê duyệt.


Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3131/QĐ-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 thuộc hợp phần phát triển hệ thống lưới điện 110kV. Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch là đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời xây dựng phương án đấu nối của các nhà máy thủy điện vào hệ thống điện lưới Quốc gia nhằm khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.
Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc. Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự kiến Tổng sản phẩm địa phương GRDP sẽ ở mức 6,8-9,5% trong giai đoạn 2016-2025 và 9,0-9,5% trong giai đoạn 2026-2035.
Theo đề án quy hoạch, dự báo đến năm 2025, điện thương phẩm của toàn tỉnh sẽ đạt gần 594 triệu kWh với mức bình quân đầu người là 928 kWh. Đến năm 2035, lượng điện thương phẩm dự báo sẽ đạt mức 1,4 tỷ kWh với mức bình quân đầu người hơn 1,3 ngàn kWh. So với các tỉnh thành khác, mức tăng trưởng bình quân điện thương phẩm của Điện Biên tương đối cao. Một phần là do xuất phát điểm của tỉnh còn thấp. Năm 2015, tổng thương phẩm của tỉnh Điện Biên mới đạt 189 triệu kWh, với công suất cực đại là 54,9 MW.
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ điện tương đối thấp nhưng Điện Biên lại có tiềm năng lớn về thủy điện. Dự kiến sẽ có 20 và 13 thủy điện tương ứng với tổng công suất 291 MW và 51 MW sẽ được xây dựng trong hai giai đoạn 2016-2025 và 2026-2035. Vì vậy, chủ yếu các trạm 110kV xây dựng mới trong hai giai đoạn này là nhằm phục vụ đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ nói trên vào hệ thống.
Trong giai đoạn 2016-2025, đề án quy hoạch đã xác định xây mới và cải tạo 1 trạm 220kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA, 22 trạm 110 kV với lượng tổng công suất tăng thêm 571 MVA; xây dựng mới và cải tạo gần 126 km đường dây 220kV, hơn 282,1 km đường dây 110kV. Trong giai đoạn 2026-2035, dự kiến xây dựng mới và cải tạo 11 trạm 110kV với tổng công suất tăng thêm là 409 MVA và 61,6 km đường dây 110kV.
Ước tính, tổng vốn đầu tư mới, cải tạo các công trình lưới điện từ 220 kV trở xuống đến lưới trung áp trong giai đoạn 2016-2025 là trên 6.429 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ vào hệ thống lưới quốc gia.
UBND tỉnh Điện Biên tổ chức công bố Quy hoạch, dành quỹ đất cho các công trình đã được phê duyệt và chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức triển khai lập Hợp phần 2 của Quy hoạch phát triển điện lực để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng xã, quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
Tới nay, Hợp phần 2 của Quy hoạch cũng đã được nhóm đề án Viện Năng lượng hoàn thành và đang trong giai đoạn chờ UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt.
Tải về nội dung Quyết định 3131/QĐ-BTC ở đây.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây