Quy hoach phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2030 (18/01/2017)

ThS. Nguyễn Hoàng Sơn, Phòng Quy hoạch lưới điện, Viện Năng lượng, Bộ Công thương.
Tỉnh Đắk Nông có hệ thống giao thông đường bộ tương đối thuận lợi, quốc lộ 14 nối Đắk Nông với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh về phía Nam, nối Đắk Lắk và các tỉnh Bắc Tây Nguyên về phía Bắc; quốc lộ 28 nối Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Đắk Nông nằm trong vùng tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, đang được chính phủ 3 nước quan tâm tích cực đầu tư xây dựng nhằm tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng. Với vị trí địa lý như trên tạo điều kiện cho Đắk Nông mở rộng giao lưu với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Duyên hải miền Trung, tăng cường liên kết giữa Đắk Nông với các tỉnh thuộc Đông Bắc Campuchia về mở rộng thị trường, phát triển hợp tác liên vùng và quốc tế.
Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2011-2015 đạt 8,03%.

Năm 2015, tổng điện thương phẩm toàn tỉnh là 355,66 triệu kWh, Pmax là 90MW. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 đạt bình quân 11,16%/năm.
Dự kiến giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) bình quân 2016 - 2020 đạt 9,39%; giai đoạn 2021-2025 dự kiến đạt 9,15%; giai đoạn 2026-2030 là 8,2 %/năm, giai đoạn 2031-2035 là 7,5 %/năm.
Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo như mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh đã xây dựng quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 nhằm xác định chương trình phát triển nguồn và lưới điện đảm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.
Ngày 11/7/2016 Bộ công thương đã ban hành quyết định số 2907/ QĐ- BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV với nội dung như sau:
1. Về nhu cầu phụ tải:
Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 620 MW, điện thương phẩm 3.567 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 58,49 %/năm.
Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 970 MW, điện thương phẩm 5.612 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 9,49 %/năm.
Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 1.015 MW, điện thương phẩm 6.015 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 1,4 %/năm.
Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 1.061 MW, điện thương phẩm 6.442 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 1,38 %/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới trạm biến áp 220/110 kV Điện phân nhôm Đăk Nông (7x145+2x70)MVA, quy mô 6 máy biến áp 220/99/22 kV – 174/174/65 MVA và 2 máy biến áp 220/11/10 kV – 70 MVA và trạm 220/110kV Đắk Nông công suất 2x125 MVA. Xây dựng mới 4 đường dây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 15,7 km; cải tạo 1 đoạn đường dây 220 kV với tổng chiều dài 0,2 km.
Giai đoạn 2026-2030: xây dựng mới 2 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất là 250MVA. xây dựng mới 2 đường dây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 12,0 km.
b. Lưới điện 110kV
Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 155 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 49 MVA. Xây dựng mới 6 đường dây 110 kV mạch kép với tổng chiều dài 37,2 km và 2 đường dây 110 kV mạch đơn với tổng chiều dài 44,1 km; cải tạo, nâng khả năng tải 1 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 10,2 km.
Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 50MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 75 MVA. Xây dựng mới 1 đường dây 110 kV mạch kép với chiều dài 0,5 km và 2 đường dây 110 kV mạch đơn với chiều dài 56 km.
Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 50 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 50 MVA. Xây dựng 4 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 32 km.
Giai đoạn 2031-2035: Cải tạo, nâng quy mô công suất 4 trạm với tổng công suất tăng thêm 130 MVA. Cải tạo, nâng khả năng tải 2 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 91,7 km.
3. Tổ chức thực hiện
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Đắk Nông tổ chức triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV) để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
- Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ quy định hệ thống điện truyền tải và quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.
- Sở Công Thương Đắk Nông chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án, hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi hồ sơ đề án đã hoàn thiện về Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Công Thương Đắk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đắk Nông để quản lý và thực hiện. Sở Công Thương Đắk Nông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện quy hoạch đã được duyệt.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây