Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 (03/01/2013)

Ngày 25 tháng 10 năm 2012, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 6310/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” do Viện Năng Lượng lập với những nội dung chính như sau:

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 là xây dựng và cải tạo hệ thống điện của tỉnh để cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn an toàn, tin cậy, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Bình Định được xem là cửa ngõ hướng biển của các nước trong Tiểu khu vực Mekong mở rộng, là đầu mối phía Đông của đường 19 - hành lang Đông Tây nối vùng Duyên hải và Tây Nguyên. Hội tụ nhiều yếu tố và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, kinh tế Bình Định có mức tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với việc đưa Bình Định vào một trong 5 tỉnh nằm trong địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung đã tạo cho tỉnh hình thành những thế và lực mới, nhằm phát huy tiềm năng, vị trí địa lý và lợi thế so sánh của tỉnh, trở thành hạt nhân tăng trưởng, thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 14,2%/năm giai đoạn 2011-2015. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 và năm 2020 là 1.257 kWh/người và 2.473 kWh/người. Trong giai đoạn này xây dựng mới và cải tạo 160,1 km đường dây 220kV và 93,1 km đường dây 110kV, tổng dung lượng xây dựng mới và cải tạo trạm 220kV là 250MVA và trạm 110kV là 195MVA. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Bình Định là 2.396 tỷ đồng trong đó vốn đã có trong kế hoạch là 754 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 1.642 tỷ đồng.
Quy hoạch phát triển điện lực Bình Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, các cơ quan ngành điện EVN, NPT, CPC, công ty  Điện lực Bình Định và khách hàng đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011-2015.
  
ThS. Bùi Thành Trung
Viện Năng lượng

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây