Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (14/09/2017)

KS. Nguyễn Trung Hậu, Phòng Kinh tế, Dự báo và Quản lý nhu cầu Năng lượng Viện Năng lượng.
Ngày 18 tháng 05 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1172/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035”, Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:

 

1. Về nhu cầu phụ tải:
Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 99 MW, điện thương phẩm 411 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 22,8 %/năm.
Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 157 MW, điện thương phẩm 677 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 10,5 %/năm.
Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 209 MW, điện thương phẩm 935 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 6,7 %/năm.
Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 266 MW, điện thương phẩm 1.219 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 5,5 %/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
Giai đoạn 2016-2020: Lắp đặt máy biến áp AT1 trạm biến áp 220/110 kV Bắc Kạn, công suất 125 MVA.
Giai đoạn 2021-2025: Lắp đặt máy biến áp AT2 trạm biến áp 220/110 kV Bắc Kạn, công suất 250 MVA. Treo dây mạch 2 đường dây 220kV mạch kép Cao bằng-Bắc Kạn chiều dài 70,9km.
b. Lưới điện 110kV
Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 65 MVA. Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 50 MVA. Xây dựng mới 5 tuyến đường dây 110 kV với tổng chiều dài 70,5 km.
Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 75 MVA. Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 40 MVA. Xây dựng mới 3 tuyến đường dây 110 kV với tổng chiều dài 69,5 km.
Giai đoạn 2026-2030: Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 50 MVA.
Giai đoạn 2031-2035: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 40 MVA. Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 75 MVA. Treo dây mạch 2 và cải tạo thành mạch kép 3 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 74,8 km.
3. Tổ chức thực hiện
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quy hoạch chỉ đạo Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây