Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (15/08/2016)

ThS Nguyễn Trọng Lượng, Phòng Quy hoạch lưới điện, Viện Năng lượng, Bộ Công thương
Bắc Giang có vị trí địa lý thuận lợi, thuộc vùng thủ đô Hà Nội và nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tỉnh có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi với hệ thống đường bộ, đường sắt và đường sông; đường bộ gồm các quốc lộ 1A cũ và mới, QL 31, Quốc lộ 37, Quốc lộ 279; các tuyến đường sắt: Hà Nội - Lạng Sơn, Quảng Ninh - Kép - Thái Nguyên; đường sông với 3 con sông lớn trên địa bàn là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam đảm bảo kết nối thuận lợi với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng nội địa Gia Lâm, cảng nước sâu Cái Lân, cảng Hải Phòng, các cửa khẩu quốc tế trên biên giới Lạng Sơn và các tỉnh trong khu vực.
Năm 2015, tổng điện thương phẩm toàn tỉnh là 1.904 triệu kWh, Pmax là 370MW. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011-2014 toàn tỉnh Bắc Giang đạt 21,29%/năm.
Ngày 18/12/2015 Bộ công thương đã ban hành quyết định số 13976/ QĐ- BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với nội dung như sau:
1. Về nhu cầu phụ tải:
Năm 2020: Pmax = 670 MW, điện thương phẩm 3.545 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 13,24 %/năm.
Năm 2025: Pmax = 1.120 MW, điện thương phẩm 6.313 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 12,23 %/năm.
Năm 2035: Pmax = 2.300 MW, điện thương phẩm 14.930 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2035 là 8,99 %/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 01 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. Xây dựng mới 01 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 0,94 km.
- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 01 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. Xây dựng mới 02 đường dây 220 kV với tổng chiều dài 96,5 km.
- Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 01 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. Xây dựng mới 01 đường dây 220 kV bốn mạch với tổng chiều dài 20 km, 01 đường dây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 9 km.
- Giai đoạn 2031-2035: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 2x250 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 02 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 500 MVA. Xây dựng mới 02 đường dây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 55 km.
b. Lưới điện 110kV
- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 11 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 418 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 04 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 168 MVA. Xây dựng mới 16 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 163,6 km; Cải tạo, nâng khả năng tải 03 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 65,6 km.
- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 05 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 193 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 09 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 330 MVA. Xây dựng mới 09 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 81,1 km.
- Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 04 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 191 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 07 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 311 MVA. Xây dựng mới 07 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 44,8 km.
- Giai đoạn 2031-2035: Xây dựng mới 06 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 468 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 08 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 376 MVA. Xây dựng mới 08 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 40,2 km.
3. Tổ chức thực hiện
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
- Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây