Quy định về phân tích kinh tế - Tài chính và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lưới điện (15/06/2018)

ThS. Đinh Thị Thanh Lan, Nghiên cứu viên chính, Phòng Kinh tế dự báo và quản lý nhu cầu năng lượng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam( EVN) đã tổ chức Hội nghị báo cáo Hội đồng thành viên EVN Đề án xây dựng Quy định về phân tích kinh tế - Tài chính và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lưới điện do Viện Năng lượng(IE) thực hiện.

    Hội nghị do ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN chủ trì. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Tổng Giám đốc, các chuyên gia đến từ các phòng ban của Tập đoàn và nhóm nghiên cứu của Viện Năng lượng. 
    Đề án này là đặt hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ tháng 9 năm 2016 trong bối cảnh việc phân tích kinh tế - tài chính và đánh giá hiệu quả dự án (giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư các dự án điện) có một số bất cập, các thông số đầu vào không phù hợp với thực tế, đặc biệt đối với các dự án lưới điện liên quan đến các số liệu: phí truyền tải, đường dây một mạch, nhiều mạch, lắp thêm máy biến áp, kháng, bù, hạ cáp ngầm, lưới điện nông thôn…, dẫn đến việc tính toán các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của một số dự án cho kết quả không phản ánh đúng thực tế. Để công tác lập, duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình lưới điện của Tâp đoàn đảm bảo hiệu quả hơn, Tập đoàn tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy định về phân tích kinh tế - tài chính và đánh giá hiệu quả dự án lưới điện đảm bảo sát với thực tế hơn, làm cơ sở để xem xét, quyết định đầu tư các dự án lưới điện. 
    Ngày 21/11/2016, Viện Năng lượng đã báo cáo EVN các nội dung chính thực hiện kèm theo dự thảo Hướng dẫn phân tích kinh tế - tài chính dự án đầu tư lưới điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực (NPC, CPC, SPC, HANOI, HCMC) và các Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện (PECC: 1, 2, 3, 4) tổ chức nghiên cứu nội dung dự thảo Quy định, có văn bản góp ý. Sau đó,EVN đã tổ chức hội thảo lấy kiến các đơn vị, các Ban chức năng liên quan của Tập đoàn (Đầu tư, Tài chính kế toán, Quản lý xây dựng, Ké hoạch, Kỹ thuật sản xuất, Kinh doanh) và thực hiện thẩm tra hồ sơ xây dựng Quy định do IE lập. Trên cơ sở các nội dung đã rà soát, thảo luận trong quá trình thực hiện thẩm tra tại Tập đoàn, IE đã bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ,dự thảo (lần 2) và báo cáo Tập đoàn ngày 10/01/2017. Tiếp theo ngày 12/01/2017, Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị và các Ban chức năng liên quan tiếp tục xem xét, rà soát góp ý về nội dung dự thảo (lần 2). Trên cơ sở ý kiến các đơn vị, IE tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quy định và được các Ban chức năng liên quan (Đầu tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật sản xuất, Kinh doanh) thống nhất nội dung, Tổng Giám đốc EVN đã trình Hội đồng thành viên thông qua Nội dung về phân tích kinh tế - tài chính và đánh giá hiệu quả dự án lưới điện vào ngày 15 tháng 11 năm 2017. 
    Thay mặt Tổng Giám đốc EVN, Ông Phạm Văn Thuận trưởng ban Đầu tư EVN đã trình bày toàn bộ nội dung đề án, nội dung tờ trình HĐTV, hướng dẫn phân tích kinh tế- tài chính. So sánh quy định cũ của Bộ Công Thương trước đây về Phân tích kinh tế- tài chính và đánh giá hiệu quả lưới điện và dự thảo hiện nay, đánh giá mặt ưu, tích cực… So sánh một số ví dụ tính toán theo Hướng dẫn với quyết định phê duyệt và Tờ trình. 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Dương Quang Thành đánh giá cao chất lượng của Đề án, nhất trí với nội dung tờ trình. Đồng thời, Đề án cần được hoàn thiện và trình lên Bộ Công Thương để xem xét ban hành Hướng dẫn phân tích kinh tế - tài chính và đánh giá hiệu quả dự án lưới điện

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây