Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện Năng lượng (29/11/2018)

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện Năng lượng

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Viện trưởng Viện Năng lượng đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-VNL về Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện. Với mục tiêu xác định thi đua, khen thưởng là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của Viện Năng lượng; động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển toàn diện Viện Năng lượng thành cơ quan tham mưu, nghiên cứu chiến lược, chính sách, quy hoạch và phát triển khoa học công nghệ năng lượng hàng đầu của cả nước, có vị thế, uy tín, với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương.

Quy chế thi đua, khen thưởng của Viện Năng lượng... file .pdf

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây