Qui hoạch địa điểm xây dựng các dự án NM ĐHN ở Việt Nam (17/01/2010)

Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy các nước muốn xây dựng nhà máy ĐHN đều phải quan tâm một cách thích đáng đến việc nghiên cứu lựa chọn địa điểm
Hàng loạt các vấn đề được đặt ra đối với việc lựa chon địa điểm xây dựng nhà máy ĐHN đó là : đáp ứng của địa điểm nhà máy ĐHN đối với yêu cầu phát triển phụ tải khu vực theo dự báo và theo quy hoạch, an toàn đối với dân cư, môi trường sinh thái.
.

 Tác động của việc xây dựng nhà máy ĐHN đối với công nghiệp địa phương và ảnh hưởng qua lại giữa nhà máy ĐHN với địa điểm cũng như tác động tiêu cực đến các ngành  kinh tế khác (du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, nghề cá...) các vấn đề này cần phải được nghiên một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc cùng với việc thu thập các số liệu và phân tích đánh giá  vị trí được lựa chọn.
Công tác lựa chọn địa điểm luôn phải đi trước 1 bước, đặc biệt là đối với các công trình điện hạt nhân, bởi vì điện hạt nhân là công trình năng lượng phức tạp, trong điều kiện bình thường được coi là nguồn năng xanh va sạch, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nếu xảy ra sự cố.
Địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải đảm bảo những đòi hỏi rất cao về mặt an toàn với các hiện tượng bất lợi của thiên nhiên tác động bên ngoài tới công trình như lũ lụt, sóng thần, động đất .. đồng thời khi xảy ra sự cố cũng phải giảm thiểu mức thấp nhất  đên mức chấp nhận được những hậu quả .
Lựa chọn địa điểm  không những đảm bảo an toàn cho nhà máy, mà cũng phải đáp ứng hợp lý về tính kinh tế xây dựng nhà máy, đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường và giành được sự đồng thuận của công chúng địa phương. Mục tiêu của Dự án quy hoạch này là nghiên cứu, khoanh vùng những địa điểm tiềm năng, để đưa vào qui hoạch cho  phát triển điện hạt nhân đên năm 2025 và chương trình dài hơn nữa đến năm 2030.
Báo cáo đã tiến hành nghiên cứu,  xem xét tìm kiếm 21 địa điểm cho dự án các NM ĐHN trên 11 tỉnh toàn quốc. Bằng phương pháp đánh giá chuyên gia cho điểm có trong số theo 19 tiêu chí khác nhau, báo cáo đã xếp hạng  21 địa điểm và đã kiến nghị 5 địa điểm tiềm năng có thể phát triển  các dự án NM ĐHN của Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu phát triển của chương trình điện hạt nhân của Việt Nam

Ban biên tập
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây