Power Development Plan of Yen Bai Province for Period 2011 - 2015, with Outlook to 2020 (27/09/2013)

Power Development Plan of Yen Bai Province for Period 2011 - 2015, with Outlook to 2020
By Nguyen Trung Hau, Institute of Energy

On 25 September 2012, the Ministry of Industry and Trade issued Decision No. 5591/QD-BCT on approving the "Power Development Plan of Yen Bai Province for Period 2011 - 2015, with Outlook to 2020" preprared by the Institute of Energy.
According to the approved Plan, the total provincial commercial electricity generation is projected to grow by 13.4%/year for period 2011-2015 and 12.2%/year for period 2016-2020. The per capita commercial electricity generation in 2015 is projected at 856 kWh per year and 1,461 kWh per year.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây