Power Development Plan of Gia Lai Province for Period 2011 - 2015, with Outlook to 2020 (11/06/2013)

Power Development Plan of Gia Lai Province for Period 2011 - 2015, with Outlook to 2020
By Nguyen Van Hung, Institute of Energy

On 31 May 2012, the Ministry of Industry and Trade issued Decision No. 3005/QD-BCT on approving the "Power Development Plan of Gia Lai Province for Period 2011-2015, with Outlook to 2020".
According to the approved power development plan for Gia Lai province, the total provincial commercial electricity generation is forecasted to grow by 13.2%/year for period 2011-2015, and 12.2%/year for period 2016-2020. The per capita commercial electricity generation in 2015 is projected at 665 kWh, and 1,096 kWh in 2020.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây