Số/ ký hiệu 1427/QĐ-TTg
 Tên văn bản Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.
 Ngày ban hành 04/10/2012
 Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Thủ tướng Chính phủ
 Trích yếu Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy