Số/ ký hiệu 1393/QĐ-TTg
 Tên văn bản Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
 Ngày ban hành 04/10/2012
 Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Thủ tướng Chính phủ
 Trích yếu Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy