Nghiên cứu phân tích tương quan giá các dạng năng lượng Việt Nam (29/05/2014)

ThS. Tiết Minh Tuyết, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương 
KS. Nguyễn Chí Phúc, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương 
Giá năng lượng các loại có mối liên quan mật thiết với nhau, sự thay đổi giá loại này có ảnh hưởng kéo theo đến loại khác. 

Giá các dạng năng lượng chính bao gồm than, dầu, khí, điện, phụ thuộc vào khả năng khai thác, sản xuất, phân phối, nhu cầu tiêu thụ năng lượng và các biến đổi chính trị xã hội toàn cầu. Đồng thời giữa các dạng năng lượng này có thể thay thế lẫn nhau và mang tính thị trường, cũng như tính cạnh tranh cao trong sản xuất và phân phối. Giá điện có mối tương quan chặt chẽ với giá các loại nhiên liệu sản xuất điện khác là giá than, giá khí và giá dầu trên thị trường trong nước và khu vực.
Thực tế nhiều năm qua, để đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định thì sự quản lý của Nhà nước trong vấn đề điều tiết giá năng lượng kết hợp với yếu tố thị trường là rất cần thiết. Hiện nay trong xu thế hội nhập phát triển, giá năng lượng cần phản ánh theo giá cả thị trường với sự tương quan cơ cấu hợp lý giữa các dạng năng lượng. Để có cơ sở xác định cơ cấu giá năng lượng phù hợp, cũng như các phân tích mối tương quan giữa các loại giá năng lượng với nhau, cần thiết có nghiên cứu này. 
Xem bài đầy đủ
Ban biên tập
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây