Nghiên cứu đề xuất sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu năng lượng cho các đồn biên phòng trên toàn quốc (15/03/2011)

Phạm Hồng Vân - Kỹ sư, nghiên cứu viên chính
Trung tâm NLTT và CCPTS- Viện Năng lượng

Năm 2010, Trung tâm NLTT và CCPTS, Viện Năng lượng đã thực hiện đề tài ”Nghiên cứu đề xuất ứng dụng năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa”. Đây là một nghiên cứu thiết thực, đáp ứng nhu cầu NL cấp bách cho một đối tượng đặc biệt, đó là tập thể chiến sỹ biên phòng, sống ở vùng không được sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia, điều kiện sinh sống gian khổ, góp phần tiết kiệm NK bằng các dạng NLTT tại chỗ và thân thiện với môi trường.


1. Đặt vấn đề
Đối với các nước phát triển, năng lượng tái tạo (NLTT) là nguồn quan trọng trong cán cân năng lượng và bảo vệ môi trường. NLTT cũng là nguồn cung ứng lâu dài. Để phát triển NLTT, nhiều nước đã đặt ra mục tiêu tỷ lệ NLTT trong tổng nhu cầu NL giai đoạn 2010-2012 hoặc dài hơn đến 2020. Ví dụ, Châu Âu EU nhắm đến mục tiêu đến 2020 sẽ có 20%, Trung Quốc 15%; Thái Lan đến 2011 sẽ có 8%; Hàn Quốc 7% đến 2010; Indonesia 15% đến 2015; Anh quốc 15% đến 2020; Thụy Điển 49% đến 2020; New Zeland 90% đến 2025; Philipine 4.7 GW đến 2013…
Còn Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, sản lượng điện NLTT chiếm khoảng 5% tổng nguồn điện, trong đó sẽ ưu tiên phát triển NLTT theo hướng thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời… nhằm tăng tỷ lệ các nguồn NLTT khoảng 3% tổng NL thương mại sơ cấp vào năm 2020 và 11% vào năm 2050.
Sử dụng giải pháp cung cấp năng lượng tại chỗ bằng các nguồn NLTT có tiềm năng để đáp ứng nhu cầu năng lượng cấp bách cho các tập thể chiến sỹ biên phòng sống và làm việc trong điều kiện gian khổ tại các vùng cô lập với lưới điện quốc gia là một giải pháp hợp lý, góp phần tiết kiệm năng lượng và tăng tỷ lệ đóng góp của các nguồn năng lượng sạch sẵn có tại chỗ và thân thiện với môi trường.

Tải bài đầy đủ
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây