Nghiên cứu đánh giá các mô hình mô phỏng hệ thống cung-cầu năng lượng và đề xuất xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam (20/04/2012)

Trên thế giới đã có rất nhiều nước có mô hình hệ thống năng lượng (HTNL) để nghiên cứu tối ưu hệ thống  cung-cầu. Có rất nhiều mô hình khác nhau có thể sử dụng, tuy nhiên không có mô hình nào là hoàn hảo và hầu như các mô hình đưa ra đều được lập trình cho các nước phát triển, với một hệ thống cơ sở dữ kiệu đầy đủ và chuẩn, cấu trúc nền kinh tế và HTNL ổn định, vai trò NL tái tạo nhỏ không đáng kể. Hơn nữa khó có thể thay đổi lồng ghép các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, những thay đổi cụ thể đặc thù của Việt Nam vào các mô hình dưói dạng “tool-box”.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện Năng lượng

KS. Nguyễn Khoa Diệu Hà, Viện Năng Lượng

ThS. Nguyễn Anh Dũng, Viện Năng lượng 

Trên thế giới đã có rất nhiều nước có mô hình hệ thống năng lượng (HTNL) để nghiên cứu tối ưu hệ thống  cung-cầu. Có rất nhiều mô hình khác nhau có thể sử dụng, tuy nhiên không có mô hình nào là hoàn hảo và hầu như các mô hình đưa ra đều được lập trình cho các nước phát triển, với một hệ thống cơ sở dữ kiệu đầy đủ và chuẩn, cấu trúc nền kinh tế và HTNL ổn định, vai trò NL tái tạo nhỏ không đáng kể. Hơn nữa khó có thể thay đổi lồng ghép các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, những thay đổi cụ thể đặc thù của Việt Nam vào các mô hình dưói dạng “tool-box”.
Các mô hình hiện có và đang được sử dụng tại Việt Nam dưới dạng “tool-box” như MARKAL, EFOM-ENV, ENPEP… không thích hợp cho Việt Nam và không can thiệp được vào mô hình để mở rộng nghiên cứu.
Quy mô hệ thống năng lượng của Việt Nam sẽ tăng gấp nhiều lần trong vòng 20 năm tới. Điều đó có nghĩa là hơn 2/3 hệ thống năng lượng của Việt Nam phải được xây dựng từ bây giờ. Định hướng sự phát triển tối ưu hệ thống NL ngay từ bây giờ là rất quan trọng. Hơn nữa, HTNL của Việt Nam cũng có một số đặc điểm cần được phân tích và đưa vào mô hình được sử dụng như: thay đổi cấu trúc của nguồn cung và cả nhu cầu, sự chuyển dịch nhanh chóng từ các dạng năng lượng truyền thống (phi thương mại) sang nhiên liệu hóa thạch, giá thành sản xuất và tiêu thụ NL còn có sự trợ giá, hiệu quả hoạt động và hiệu suất còn rất thấp…
Do đó, nhóm thực hiện đề tài mong muốn xây dựng một mô hình tối ưu hoá cung-cầu phù hợp để hiểu rõ hơn các quan hệ tương quan trong hệ thống năng lượng VN, có khả năng duy trì và cập nhật thường xuyên để phản ánh được sự thay đổi về kinh tế, xã hội và HTNL.
 
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây