Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chế điều chỉnh giá điện đến cơ cấu thành phần phụ tải trong dự báo nhu cầu điện (27/02/2012)

ThS. Tiết Minh Tuyết - Viện Năng Lượng
1. Tóm tắt
Hiện nay trên thế giới việc sử dụng giá điện để điều chỉnh chế độ tiêu thụ điện của các hộ phụ tải được thực hiện khá phổ biến, và thường đi kèm với các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả... Để xây dựng được biểu giá điện phù hợp và phục vụ cho việc dự báo phụ tải điện chính xác hơn, cần có sự nghiên cứu phân tích đánh giá được tác động ảnh hưởng giữa giá điện và các thành phần tiêu thụ điện trong thực tế.

2. Giới thiệu

Trong chương trình nghiên cứu dự báo phụ tải của nhiều nước đã phân tích hệ số đàn hồi giá điện từ kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của giá điện đến các thành phần tiêu thụ điện. Từ đó việc đánh giá kết quả dự báo nhu cầu điện sẽ thuận lợi lớn hơn. Đối với Việt Nam, do biểu giá bán điện trong quá khứ chưa phản ánh đầy đủ giá cả thị trường, nên ảnh hưởng của cơ cấu giá điện đến các loại hộ tiêu thụ chưa rõ rệt. Trước đây cũng chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể để xác định mức độ ảnh hưởng này, nên trong dự báo nhu cầu phụ tải điện giai đoạn quy hoạch phát triển điện lực, các chuyên gia tư vấn đã áp dụng các hệ số đàn hồi giá tham khảo từ các nước trong khu vực châu Á ở thập kỷ 90. Theo lộ trình phát triển thị trường điện Việt nam, giá điện sẽ được điều chỉnh theo yếu tố thị trường và đây là một trong những yếu tố tác động đến tăng hay giảm các thành phần phụ tải tiêu thụ điện.

 

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây