Nâng Công Suất TBA 220kV Đồng Hòa (13/05/2019)

                                    Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ (Trung tâm 1) - Viện Năng lượng

Trạm biến áp (TBA) 220kV Đồng Hòa là một trong những trạm biến áp quan trọng của Thành phố Hải Phòng.

Trong giai đoạn 2016-2020 với việc phụ tải ngày càng tăng cao, máy biến áp AT1 hiện tại công suất 125MVA vận hành luôn đầy tải. Để tăng cường cung cấp nguồn điện cho khu vực Hải Phòng, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT đã giao cho Công ty Truyền tải 1 đại diện cho chủ đầu tư, Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế dự án.
Sau một thời gian khẩn trương thu thập số liệu, lập dự án được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Các bên liên quan đã phối hợp chặt chẽ tổ chức đóng điện máy biến áp AT1 220/110/22kV-250MVA để nâng công suất trạm từ (125+250)MVA lên 2x250MVA. Khi thực hiện dự án có những bước khó khăn trong quá trình thi công đó là phải duy trì công suất hiện hữu, cải tạo móng trên nền đất yếu. Các bên liên quan đã có phương án tạm để thực hiện. Tổng mức đầu tư dự án 55 tỷ.

Máy ATI-250MVA sau khi lắp đặt hoàn thành

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây