Số/ ký hiệu 27/2012/QH13
 Tên văn bản Luật số: 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
 Ngày ban hành 25/01/2013
 Đơn vị ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Loại văn bản Luật
 Người ký Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Trích yếu Luật số: 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012.
Tải vb
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
 Tên văn bảnNgày ban hành
Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 25/01/2013
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây