Số/ ký hiệu 24/2012/QH13
 Tên văn bản Luật số: 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
 Ngày ban hành 25/01/2013
 Đơn vị ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Loại văn bản Luật
 Người ký Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Trích yếu Luật số: 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây