Số/ ký hiệu 03/2011/QH13
 Tên văn bản Luật Tố cáo
 Ngày ban hành 05/11/2012
 Đơn vị ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Loại văn bản Luật
 Người ký Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Trích yếu Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy