Số/ ký hiệu 56/2010/QH12
 Tên văn bản Luật Thanh tra
 Ngày ban hành 05/11/2012
 Đơn vị ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII
 Loại văn bản Luật
 Người ký Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII
 Trích yếu Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây