Số/ ký hiệu 01/2007/QH12
 Tên văn bản Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 Ngày ban hành 05/11/2012
 Đơn vị ban hành Quốc Hội
 Loại văn bản Luật
 Người ký Quốc Hội
 Trích yếu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc Hội số 01/2007/QH12 ngày 4 tháng 8 năm 2007.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây