Số/ ký hiệu 02/2011/QH13
 Tên văn bản Luật Khiếu nại
 Ngày ban hành 05/11/2012
 Đơn vị ban hành Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Loại văn bản Luật
 Người ký Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII
 Trích yếu Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Tải VB
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây