Lĩnh vực hoạt động của Viện Năng lượng (19/01/2010)

Tham mưu cho Nhà nước về chiến lược, chính sách năng lượng quốc gia, chính sách phát triển ngành Năng lượng/ Điện lực.


- Nghiên cứu, lập Quy hoạch tổng thể phát triển Điện lực quốc gia các giai đoạn (Tổng sơ đồ), Quy hoạch phát triển Điện lực các vùng lãnh thổ, tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, khu công nghiệp...
- Lập luận chứng các công trình lưới điện trên phạm vi toàn quốc.
- Tư vấn thiết kế các công trình lưới điện đến cấp điện áp 500kV.
- Tư vấn cho Chủ đầu tư các dự án nhà máy Nhiệt điện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đầu tư, thiết kế kỹ thuật và thực hiện dự án.
- Nghiên cứu, thiết kế, cải tạo, nâng cấp các thiết bị/hệ thống của các nhà máy Nhiệt điện.
- Nghiên cứu và áp ứng dụng các tiến bộ KH & KT trong lĩnh vực Năng lượng/ Điện lực như: phát triển nguồn Năng lượng thay thế, tiết kiệm Năng lượng, Năng lượng tái tạo, thiết bị nghiên cứu sét và vật liệu cách điện, thiết bị cơ nhiệt, cơ chế phát triển sạch (CDM)....
- Nghiên cứu Kinh tế năng lượng và thiết lập cân bằng năng lượng...
- Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thuỷ lực phục vụ thiết kế kỹ thuật, thi công, quản lý, vận hành và sửa chữa các công trình Thuỷ điện.
- Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ cho tỉnh với phạm vi công suất lắp máy tới 30MW/trạm.
- Được giao làm đầu mối điều phối, hợp tác với các tổ chức nuớc ngoài thực hiện các dự án đầu tư, nghiên cứu trong lĩnh vực Năng lượng/Điện lực quốc gia và trong khu vực.
- Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu, các tiêu chuẩn ngành và luật Quốc gia, định mức, chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ phát triển Điện lực/Năng lượng.
                                                                                                                                                                                                                           Ban biên tập.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Green Energy

  • Clean Energy