Lễ ký kết hợp đồng thực hiện dự án “Các giải pháp năng lượng sạch bền vững và lồng ghép cho Việt Nam, tài trợ bởi EEP-Mekong” (21/01/2014)

Ngày 17/01/2014 tại Hà Nội, Viện Năng lượng cùng Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) và Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng tái tạo Bách Khoa (RERC) đã ký kết Thỏa thuận triển khai dự án mã số 4-V-055 – Các giải pháp năng lượng sạch bền vững và lồng ghép cho Việt Nam do EEP-Mekong và tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Australia (WVA) đồng tài trợ. 


   Dự án dự kiến kéo dài 2 năm, với mục đích là thiết lập thử nghiệm một mô hình năng lượng bền vững do cộng đồng quản lý nhằm cung cấp nguồn năng lượng có độ tin cậy cao và các công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả cho các cộng đồng dân cư miền núi còn nhiều khó khăn ở hai huyện Trà My và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Dự án bao gồm bốn nội dung lớn: 
1. Xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo hiệu quả và các công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các cộng đồng dân cư vùng sâu vùng xa, cụ thể bao gồm: nâng cấp, đào tạo và hỗ trợ 3 cụm dân cư vận hành hệ thống vi thủy điện và sử dụng các thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt để có nguồn năng lượng ổn định có độ tin cậy cao; xây dựng thí điểm hệ thống hầm khí sinh học sử dụng nguồn phân người trong trường dân tộc nội trú Trà My để phát nhiệt phục vụ nấu nướng, phân phối khoảng 450 bếp đun hiệu suất cao và 450 thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.
2. Thiết lập tổ chức quản lý điều hành hệ thống năng lượng tái tạo tại 3 cụm dân cư.
3. Thiết lập cơ chế  tài chính mạnh và bền vững nhằm đảm bảo các cộng đồng có thể duy trì, nâng cấp và mở rộng hệ thống năng lượng đã xây dựng.
4. Chia sẻ kết quả dự án, thúc đẩy phát triển mở rộng mô hình tại các cộng đồng dân cư khác tại Việt Nam.
   Viện Năng lượng là một đối tác triển khai quan trọng của dự án và sẽ tham gia vào các hợp phần xây dựng hầm khí biogas cho trường học, phát triển mô hình và phân phối bếp đun hiệu suất cao, phát triển cơ chế tài chính, chia sẻ kết quả dự án và nhân rộng mô hình cho các cộng đồng dân cư khác tại Việt Nam.
Ban biên tập

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây