Lễ ký kết Hợp đồng Lập Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch (30/12/2020)

Ngày 30/5/2020, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Viện Năng lượng – Bộ Công Thương đã ký Hợp đồng Lập Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch. Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẳng định, việc Chính phủ, Bộ Công Thương tin tưởng giao Viện Năng lượng làm Tư vấn lập Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thể hiện sự đánh giá cao năng lực, vai trò, vị thế của Viện, đồng thời cũng đòi hỏi Viện cần tập trung tốt nhất các nguồn lực để hoàn thành Đề án đúng tiến độ và chất lượng. 
Đối với Viện Năng lượng, nhiệm vụ này là vinh dự to lớn, tuy nhiên cũng đặt ra trọng trách không nhỏ trong việc đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Chính phủ và Bộ Công Thương. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Năng lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... 
 
Ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng Viện Năng lượng
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng Viện Năng lượng cảm ơn Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã tin tưởng giao Viện Năng lượng lập Quy hoạch điện VIII. Viện trưởng Trần Kỳ Phúc khẳng định, Việt Nam đang là nước có tốc độ phát triển cao trên thế giới (tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 6% đến 7%). Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam đạt trung bình khoảng trên 10%/ năm trong suốt giai đoạn 2011 – 2019. Phụ tải điện của Việt Nam theo dự báo vẫn còn tiếp tục tăng trưởng cao trong giai đoạn 2021 – 2030 với tốc độ bình quân khoảng 8%/ năm, giai đoạn 2031 – 2045 với tốc độ bình quân trên 4%/ năm. Quy hoạch điện VIII sẽ định hướng tương lai phát triển của ngành điện trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo; định lượng các mục tiêu cung cấp điện; xác định quy mô, tiến độ của các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm và đề xuất các giải pháp thực hiện Quy hoạch để bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước.
Chỉ ra một số khó khăn có thể phải đối mặt trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Viện trưởng Trần Kỳ Phúc cam kết sẽ huy động nguồn nhân lực trí tuệ nhất, tinh hoa nhất để hoàn thành tốt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu.
Ban Biên tập

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây