Ký hợp đồng EPC Trạm cắt 220kV Đăk Ooc truyền tải điện nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam (08/04/2022)

   Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ (Trung tâm 1) - Viện Năng lượng
Ngày 31/3/2022 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức ký Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây 220kV đấu nối từ nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) vào Hệ thống điện Việt Nam” với Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty Cổ phần Tập đoàn Toji – Viện Năng lượng – Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển Năng lượng Việt Nam (LILAMA-TOJI-IE-VPCD).

Viện Năng lượng thực hiện nội dung công việc phần thiết kế (E) của Hợp đồng EPC, bao gồm lập thiết kế kỹ thuật (TKKT), thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây 220kV đấu nối từ Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam. Dự án được đầu tư xây dựng tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam,dự kiến hoàn thành xây dựng và đóng điện vào quý I/2023 với quy mô gồm:
- Xây dựng trạm cắt 220kV Đăk Ooc.
- Xây dựng khoảng 13,395km đường dây 220kV 02 mạch (trước mắt treo dây 01 mạch) từ NMTĐ Nam Emoun (Lào) đến Trạm cắt 220kV Đăk Ooc (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).
- Xây dựng đoạn đường dây 04 mạch 220kV, chiều dài khoảng 1,917km từ trạm cắt 220kV Đăk Ooc đến điểm đấu chuyển tiếp vào đường dây mạch kép 220kV Xekaman 3 - Thạnh Mỹ hiện hữu.
- Xây dựng đường dây 22kV cấp điện thi công và cấp nguồn tự dùng từ lưới điện địa phương cho trạm cắt 220kV Đăk Ooc, chiều dài khoảng 1,077km.
 
Hình ảnh tại buổi lễ ký kết hợp đồng EPC
Với thời gian thực hiện lập TKKT rất gấp, để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hợp đồng, Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ (Trung tâm 1) thuộc Viện Năng lượng là đơn vị được giao thực hiện đã tập trung nhân lực có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm, phối hợp với đơn vị khảo sát và các bên liên quan chủ động triển khai. 
Thực hiện công việc phần thiết kế (E) trong hợp đồng EPC các công trình lưới điện với sự tham gia của nhiều bên và phối hợp thực hiện trong liên danh là một trong các hướng đi mới của Trung tâm 1 nói riêng và Viện Năng lượng nói chung trong định hướng mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, thiết kế của Viện thời gian tới.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây