Kết quả thực nghiệm xung dòng biên độ lớn 4/10s của điện trở phi tuyến ôxít kim loại kẽm trong chống sét van cao áp 220kv. (27/12/2013)

TÓM TẮT
Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá các đặc tính kỹ thuật của phiến điện trở phi tuyến ôxit kim loại kẽm (V-ZnO) trong chống sét van cao áp 220kV tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện cao áp (HVLAB). Các kết quả nghiên cứu thử nghiệm trị số đỉnh của dòng phóng điện có dạng sóng 4/10s sẽ chỉ ra sự ổn định của chống sét van khi sét đánh trực tiếp. Đặc tính dòng – áp của điện trở phi tuyến V-ZnO khi có dòng điện đi qua được thực hiện trên các phiến điện trở của chống sét van. Khi điện áp đặt lên V-ZnO lớn hơn Ungưỡng chỉ cần tăng một trị số nhỏ của điện áp, thì dòng điện đi qua V-ZnO đột biến tăng lên rất nhanh. Đặc tính này được ứng dụng tháo dòng điện sét khi có quá điện áp. Ungưỡng là căn cứ giới hạn tham khảo để thiết kế bộ ruột của V-ZnO. Từ những kết quả thí nghiệm này cho phép đánh giá một số hạng mục cơ bản chất lượng của V-ZnO theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 để đưa chống sét van vào lắp đặt trên lưới điện đạt hiệu quả cao.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây